SC FERAL TULCEA

UZINA DE FEROALIAJE

SCURT ISTORIC

Conform programelor de dezvoltare a industriei Romaniei si din excedentul de energie electrica din anii’70, s-a pus problema dezvoltarii unor capacitati noi in metalurgia romaneasca, astfel ca in anii ’90- ’95 sa se ajunga la productii de 25-30 milioane tone de otel si 250-300.000 tone aluminiu lingou pe an.

In acest context au aparut proiectele pentru centre siderurgice puternice, precum Galati, Targoviste, dezvoltari si modernizari la combinatele existente de la Resita , Hunedoara, Campia Turzii, capacitati importante pentru metalurgia neferoasa , precum Slatina, Baia Mare, Tulcea si altele.

O asemenea crestere a productiei de otel a Romaniei a condus la necesitatea unui import de feroaliaje utilizate la dezoxidarea otelului, si pentru alierea acestuia. Efortul valutar pentru importul de feroaliaje a stat la baza construirii unei fabrici de feroaliaje in Romania.

In anul 1973 a inceput constructia Uzinei cu (Sectia Feroaliaje nr.1). In noaptea de 26 spre 27 iulie 1976 s-a realizat prima sarja de feroaliaje romanesti. In anul 1980 Sectia Feroaliaje 1 a atins capacitatea de 80.000 tone/ an.

Productia de feroaliaje a fost ulterior dezvoltata in mai multe etape prin urmare, a fost pus in functiune in 1977- Sectia Siliciu Metalic cu o capacitate de 7.500 tone / an, dotata cu 3 cuptoare cu puteri electrice de 6,3- 7,1 MVA si in 1980- Sectia Feroaliaje 2 cu o capacitate de 200 000 tone/an de feroaliaje cu siliciu, mangan si crom, cu dotare de 5 cuptoare cu puteri electrice de 33MVA.

Productia maxima obtinuta pe intreaga platforma metalurgica a fost in anul 1988, respectiv o productie de 250.000 tone feroaliaje cu siliciu, mangan, crom si feroaliaje complexe, precum Ferowolfram, Silicomagneziu, Ferosiliciu TE (tabla electrotehnica) .

Incepand cu anul 1990, ca in general intreaga metalurgie romaneasca, a intrat intr-un declin de productie, datorat lipsei de finantare si energofagitatii si care a condus la sfarsitul anului 1998 la oprirea fabricii.

In 1999 uzina a fost privatizata. Din anul 2002, activele apartin FERAL Ldt., de aici si numele SC FERAL SRL.

In prezent uzina are in dotare 10 cuptoare, din care 5 din dotarea sectiei Feroaliaje 1 cu o putere de 16.5 MVA fiecare si 5 cuptoare din dotarea sectiei Feroaliaje 2 cu o putere de 33 MVA fiecare . Productia sectiei Feroaliaje 1 este de 100 000 t./an. Cuptoarele sectiei Feroaliaje2 sunt destinate fabricarii aliajelor din mangan . Productia sectiei Feroaliaje 2 este de 180 000 t./an.

Personalul uzinei este extrem de calificat, dotarile la capacitatile in functiune sunt moderne, la cel mai inalt nivel tehnologic, iar autorizarile de functionare sunt conforme cu legislatia in vigoare.

Productia uzinei are desfacere asigurata, atat pentru intern, cat si pentru export.

Investitiile majore efectuate de actionarii Feral Ltd. privind modernizarea tuturor capacitatilor de productie, in protejarea mediului, in crearea microclimatele de munca ale personalului, utilitatile uzinale ( precum apa, gazul metan, termoficarea, canalizarile, etc.), dotari privind compensarea energiei reactive, utilajele privind pregatirea si prelucrarea produsului finit si multe altele fac ca aceasta uzina- SC FERAL SRL Tulcea- sa fie una dintre cele mai moderne din lume.